Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht stelt personen in staat een dienst die via internet is gekocht te annuleren. De termijn waarbinnen dit mogelijk is tot 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om een reden voor uw annulering op te geven, hoewel wij het op prijs stellen.

Een privépersoon kan onder andere de overeenkomst herroepen door een e-mail te sturen naar info@knoltrainingen.nl.

Nadat Knol Trainingen het verzoek heeft ontvangen, ontvangt de privépersoon een bevestiging per e-mail.

Alle reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen nadat een privépersoon zich heeft teruggetrokken kosteloos terugbetaald.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

  • Zakelijke klanten zijn te allen tijde uitgesloten van het herroepingsrecht.